KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Podatek od spadków i darowizn /

Brzeszczyńska, Stella.
Stella Brzeszczyńska.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2005.
X, 311 s. ; 20 cm.
(Podatkowe Komentarze Praktyczne )
(Podatkowe Komentarze Praktyczne )
W publ. uwzględniono zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn, wchodzące w życie z dniem 16.8.2006 r.
Indeks.
83-7387-369-4
336.226.2(438)(094.5.07)
Podatki od własności (ruchomości i nieruchomości). Podatki od aktywów. Podatki od majątku. Podatek gruntowy. Kataster gruntowy. Podatek od spadków i darowizny. Podatek od transakcji kapitałowych. Podatki od zakupu nieruchomości.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 podatki
Sukcesje i spadki
Sukcesje i spadki -- podatki -- Polska -- legislacja.
Darowizny -- podatki -- interpretacja -- Polska.
Sukcesje i spadki -- podatki -- interpretacja -- Polska.
Darowizny
interpretacja
Polska.
legislacja.
Darowizny -- podatki -- Polska -- legislacja.
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14382)
Sygnatura SA.14382
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000143822 -
Na miejscu
Rekord: