KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : raport końcowy z badań /

raport końcowy z badań /
Kazimierz Działocha (red.) [et al.] ; Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego ; [Kancelaria Sejmu].
Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe,
2006.
99, [1], 101, [1] s. ; 21 cm.
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej )
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej )
Liczbowanie stronic w przeciwnych kierunkach.
Współwyd. w kierunku przeciwnym: Basic problems of applying the Constitution of the Republic of Poland : final research report / Kazimierz Działocha (ed.) [et al.].
Tekst pracy współwyd. w jęz. ang.
83-7059-792-0
342.4(438)=111=162.1
Konstytucje.
(Polska).
=Język angielski.
=Język polski.

 Polska
polityka i rządy.
Prawo konstytucyjne -- Polska -- 1990-.
Polska -- konstytucja (1997).
1990-.
Prawo konstytucyjne
Polska -- polityka i rządy.
konstytucja (1997).

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.15088 SA.15088 Tylko na miejscu 05/04/2007 -
Na miejscu
BG Z.107425 Tylko na miejscu 11/12/2006 -
Na miejscu
Rekord: