KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych /

pod red. Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe,
2005.
351, [1] s. ; 21 cm.
83-7059-701-7
323.1(438)"1989/...":341.234:342.726-054.57(438)
Ruchy narodowościowe (także na podłożu rasowym i językowym). Sprawy narodowościowe.
(Polska).

 1990-
1990-.
legislacja.
Mniejszości
Mniejszości -- polityka rządowa -- Polska -- 1990-.
Mniejszości -- prawa -- Polska -- 1990- -- legislacja.
Mniejszości -- prawa -- Polska -- 1990-.
Polityka narodowościowa
polityka rządowa
Polska
Polska -- stosunki międzyetniczne -- 1990-.
prawa
stosunki międzyetniczne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.109063 Tylko na miejscu 17/10/2006 -
Na miejscu
BG WM.5180 miesięczne 25/03/2014 Zamów
BG WM.5179 miesięczne 08/11/2011 Zamów
Rekord: