KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polska Rzeczpospolita Ludowa - Republika Federalna Niemiec : bilans stosunków wzajemnych : problemy i perspektywy normalizacji /

bilans stosunków wzajemnych : problemy i perspektywy normalizacji /
pod red. Jerzego Sułka et al. ; [dokumenty, kronikę i bibliografię przygotował Piotr Lippóczy].
Frankfurt am Main: | Warszawa :
Alfred Metzner ; | Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
1979.
[10], 422 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Spraw Międzynarodowych ISSN 0519-9034 nr 65)
(Biblioteka Spraw Międzynarodowych ; nr 65)
Bibliogr. s. 381-411. Indeks nazwisk.
Częśc. tł. z niem.
327(438:430.1)"1945/..."
Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka międzynarodowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja.
(Polska).
(Republika Federalna Niemiec RFN do 1990).
Od 1945.

 Polska
Polska -- stosunki -- Republika Federalna Niemiec -- chronologia.
Republika Federalna Niemiec.
chronologia.
Republika Federalna Niemiec
Republika Federalna Niemiec -- stosunki -- Polska.
Republika Federalna Niemiec -- stosunki -- Polska -- chronologia.
stosunki
Polska.
Polska -- stosunki -- Republika Federalna Niemiec.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS F.9509 w trakcie opracowania 13/12/2006 -
BG Z.107327 Tylko na miejscu 22/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: