KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polska i Polacy w XIX-XX wieku : studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin /

studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin /
pod red. Krzysztofa Ślusarka.
Kraków :
Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica",
2002.
471 s., [1] k. tabl. złoż., [1] k. portr. ; 24 cm.
Bibliogr. prac M. Kulczykowskiego s. [11]-20.
83-88737-95-3
008:338.1:94(438)](4:438)"18/19"(082.1)(061)
Cywilizacja. Kultura. Postęp.
(Europa - Polska).
Wiek XIX/XX.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 (1932-2018)
19 w.
20 w.
bibliografia.
Księgi pamiątkowe
Księgi pamiątkowe -- Polska.
Kulczykowski, Mariusz
Kulczykowski, Mariusz -- (1932-2018) -- bibliografia.
Polska
Polska -- 19 w.
Polska -- 20 w.
Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107974 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: