KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku /

pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty ; Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Komitet Językoznawstwa PAN, Towarzystwo Kultury Języka, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego.
Warszawa :
"Elipsa",
2005.
419 s. ; 24 cm.
Materiały z konferencji zorganizowanej w Kamieniu Śląskim pod Opolem, 21-23 października 2004 roku.
Bibliogr. przy rozdz.
83-7151-706-8
811.162.1:372.881.116.21:316.77(438)](061)
Język polski.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 1990-
Język polski
Język polski -- studia i nauczanie -- konferencje.
konferencje.
Polityka językowa
Polityka językowa -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Polska
studia i nauczanie
Zaburzenia mowy
Zaburzenia mowy -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107258 Tylko na miejscu 29/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: