KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : 1895 - 1945- 1960 /

1895 - 1945- 1960 /
[red. Zenon Janowski ; oprac. Olga Gajkowa].
Szczecin ; | Wrocław :
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
1960.
60 s. : il. ; 21 cm.
Publ. jub. z okazji piętnastolecia 1945-1960 i sześćdziesięciopięciolecia 1985-1960 PTL.
001.31:39](438)"18/19"(062)
Uczeni, towarzystwa naukowe, akademie nauk. Instytuty naukowe.
(Polska).
Wiek XIX / XX.
(Dokumenty odnoszące się do organizacji i towarzystw. Statuty. Listy członków. Zapisy spotkań. Raporty z działalności)

 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze -- historia.
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
historia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM P.20394 Tylko na miejscu 22/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: