KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 : Parerga /

Parerga /
wstęp Sławomir Sztobryn ; oprac. Sławomir Sztobryn i Małgorzata Świtka.
BG - Podręczny księgozbiór-Pd
Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2006.
502 s. ; 24 cm.
(Szkice, Rozprawy, Studia - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne )
(Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne )
(Szkice, Rozprawy, Studia )
(Pedagogika )
Bibliogr. s. 499-502.
Teksty źródłowe przeznaczone na zajęcia historii wychowania i dziejów myśli pedagogicznej, teorii wychowania oraz teorii kształcenia.
83-89574-24-1
37"16/19":37.01(438)"1901/1939"
Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu.

 1900-1945.
Pedagogika -- antologie.
badania
Pedagogika
Polska
antologie.
Pedagogika -- badania -- Polska -- 1900-1945.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Pd.18184)
BG - Podręczny księgozbiór-Pd :
Tylko na miejscu 2002200181846 -
Na miejscu
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Pd.18185) miesięczne 20/04/2016 2002200181853 Zamów
Rekord: