KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie media w jednoczącej się Europie : szanse i wyzwania /

szanse i wyzwania /
pod red. Izabeli Dobosz, Beaty Zając.
BM - czytelnia - filologia polska (Medioznawstwo)
Kraków :
Universitas,
291, [4] ; 21 cm.
Zawiera wybór referatów przedstawionych na konferencji "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania", Kraków 6-7 października 2004 r.
83-242-0578-0
659.3/.4:7.097+050+070:341.22:347.78:351.751](4-67:438):32.019.5(438)"1989/..."](061)
Informacja masowa. Środki masowego przekazu.
(Kraje Unii Europejskiej).
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 1990-
aspekt polityczny
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo -- Polska -- 1990- -- konferencje.
i mass media
konferencje.
Mass media
Mass media -- aspekt polityczny -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Mass media -- prawo -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Polska
prawo
Unia Europejska
Unia Europejska -- i mass media -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM P.21881 BM - czytelnia - filologia polska : Medioznawstwo
POL. Medioznawstwo 13
Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG Z.106849 Tylko na miejscu 17/10/2006 -
Na miejscu
BG WM.5182 miesięczne 11/06/2021 Zamów
BG WM.5181 miesięczne 15/05/2014 Zamów
Rekord: