KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie prawo wyznaniowe /

Krukowski, Józef (1936- ).
Józef Krukowski.
Wyd. 3.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis",
2006.
292 s. ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Podręcznik dla studentów wydziałów prawa, administracji, prawa kanonicznego i teologii.
83-7334-593-0
342.72/.73(438)(075.8)
125 (to nie jest sygnatura)

Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki.
(Polska).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Prawo wyznaniowe -- Polska -- podręczniki akademickie.
Polska
Prawo wyznaniowe
podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14652)
Sygnatura SA.14652
Tylko na miejscu 18/12/2006 2002000146526 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14358)
Sygnatura SA.14358
krótkoterminowe 23/05/2017 2002000143587 Zamów
Rekord: