KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie prawo wyznaniowe /

Krukowski, Józef (1936- ).
Józef Krukowski.
Wyd. 3.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis",
2006.
292 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Podręcznik dla studentów wydziałów prawa, administracji, prawa kanonicznego i teologii.
83-7334-593-0
342.72/.73(438)(075.8)
Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki.
(Polska).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 podręczniki akademickie.
Polska
Prawo wyznaniowe
Prawo wyznaniowe -- Polska -- podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14652 SA.14652 Tylko na miejscu 18/12/2006 -
Na miejscu
BSA SA.14358 SA.14358 krótkoterminowe 23/05/2017 Zamów
Rekord: