KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Poprzez stulecia : księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin /

księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin /
pod red. Danuty Czerskiej.
Kraków :
"Historia Iagellonica",
2000.
356 s. : portr. ; 24 cm.
"Bibliografia prac prof. dr Antoniego Podrazy. (Wybór)" s. [11]-23.
83-88737-10-4
94(438):930.1]"14/19"(082.1)
Historia Polski.
Wiek XV/XX.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Polska
Polska.
Polska -- historia -- miscellanea.
Księgi pamiątkowe
(1920-2008)
Podraza, Antoni Eugeniusz
miscellanea.
historia
Podraza, Antoni Eugeniusz -- (1920-2008) -- bibliografia.
bibliografia.
Księgi pamiątkowe -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107975 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: