KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi /

Chróścielewski, Wojciech.
Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno.
Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis",
2006.
634 s. ; 21 cm.
Indeks.
Podręcznik akademicki adresowany do studentów administracji wszelkich typów szkół wyższych i pracowników administracji publicznej.
83-7334-600-7
351.077.3:351.95](075.8)
Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 podręczniki akademickie.
Postępowanie administracyjne
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne) -- Polska -- podręczniki akademickie.
Postępowanie sporno-administracyjne
Polska
Postępowanie administracyjne -- Polska -- podręczniki akademickie.
Podatek
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne)
Postępowanie sporno-administracyjne -- Polska -- podręczniki akademickie.
administracja i postępowanie
Podatek -- administracja i postępowanie -- Polska -- podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14448)
Sygnatura SA.14448
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000144485 -
Na miejscu
Rekord: