KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości /

Dziczek, Roman.
Roman Dziczek.
Wyd. 4.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.
257, [1] s. ; 21 cm.
Czwarte wyd. uwzględnia zmiany stanu prawnego dokonane w 2005 r. i w pierwszej połowie 2006 r. a także najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów apelacyjnych.
Dla adwokatów, radców prawnych i sędziów, właścicieli nieruchomości oraz osób, które mogą być stroną w sądowym postępowaniu o roszczenia związane z własnością lub posiadaniem nieruchomości.
83-7334-655-4
349.444:332.8:334.736:347.2:347.91/.95](438)
Prawo lokalowe.
(Polska).

 Postępowanie cywilne
Własność nieruchoma -- Polska.
Własność nieruchoma
Polska.
Postępowanie cywilne -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14849)
Sygnatura SA.14849
Tylko na miejscu 05/01/2007 2002000148490 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14469)
Sygnatura SA.14469
krótkoterminowe 21/06/2018 2002000144690 Zamów
Rekord: