KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Postępowanie w sprawach gospodarczych : komentarz /

komentarz /
Flejszar, Radosław (1974- ).
Radosław Flejszar.
Stan prawny: 15 marca 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2006.
XXIII, [1], 221 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
Bibliogr. s. XVII-XXIII. Indeks.
83-7483-141-3
346:347.91/.95](438)(094.5.07)
Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska -- 1990-.
Prawo obrotu gospodarczego
Postępowanie cywilne
Prawo obrotu gospodarczego -- interpretacja -- Polska.
Prawo gospodarcze publiczne -- interpretacja -- Polska.
1990-.
interpretacja
prawo
Konkurencja -- prawo -- interpretacja -- Polska.
Konkurencja
Polska.
Prawo gospodarcze publiczne
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14427)
Sygnatura SA.14427
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000144270 -
Na miejscu
Rekord: