KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej (art. 52 kodeksu karnego) w polskim procesie karnym /

Kaczorkiewicz, Dorota.
Dorota Kaczorkiewicz.
Toruń :
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora",
2005.
197 s. ; 24 cm.
Uaktualniona i popr. wersja pracy doktorskiej, obronionej w 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Bibliogr. s. 188-197.
83-7285-216-2
343.13:343.22:347.41/.43:347.5](438)
Postępowanie karne. Prawo karne procesowe. śledztwo. Umorzenie śledztwa.
(Polska).

 1990-.
Postępowanie karne
Restytucja (prawo) -- Polska -- 1990-.
Restytucja (prawo)
Postępowanie karne -- Polska -- 1990-.
Polska
Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność karna -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14629)
Sygnatura SA.14629
Tylko na miejscu 05/01/2007 2002000146298 -
Na miejscu
Rekord: