KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Praca wychowawcza w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych /

[red. nauk. tomu Edward Wilczkowski].
Płock :
PWSZ,
2004.
351 s. : il. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika ISSN 1644-0323 t. 3)
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 1644-0323 ; t. 3)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
Materiały z konferencji.
Bibliogr. przy wybranych rozdz.
37(061)
Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Pedagogika opiekuńcza -- konferencje.
Pedagogika opiekuńcza
konferencje.
Wychowanie dzieci -- konferencje.
Wychowanie dzieci
Edukacja
Edukacja -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Cg.32849 Cg.32848/2004/3 Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: