KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawa osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, niezbędne działania : konferencja naukowa, (13, 14 listopada 2001 r.) /

konferencja naukowa, (13, 14 listopada 2001 r.) /
Konferencja naukowa: Prawa osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, niezbędne działania, (13, 14 listopada 2001 r.)
[oprac. Anna Gręziak] ; Rzecznik Praw Obywatelskich.
Warszawa : | Łódź :
Biuro RPO ; | Master,
2002.
220 s. ; 21 cm.
Na s. red.: ISSN 0860-8334.
349.22:331-056.26+331-056.36/.37](438)"1989/..."(061)
Prawo stosunku pracy.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Niepełnosprawni
konferencje.
Niepełnosprawni -- Polska -- konferencje.
prawa
Polska
Niepełnosprawni -- prawa -- Polska -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.103365) Tylko na miejscu 16/01/2007 2000301033651 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14824)
Sygnatura SA.14824
Tylko na miejscu 03/01/2007 2002000148247 -
Na miejscu
Rekord: