KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz /

komentarz /
Bogusław Dauter [et al.].
Stan prawny na 1 czerwca 2005 r.
Kraków :
Zakamycze,
2005.
680 s. ; 22 cm.
(Komentarze - Zakamycze )
(Komentarze Zakamycza )
1
brak wypożyczeń
Komentarz może być przydatny dla sędziów i najszerzej rozumianej praktyki prawniczej, a także - jako pomoc dydaktyczna dla studentów wydziału prawa i administracji.
83-7444-113-5
351.077.3(438)(094.5.07)
315 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Polska.
Polska
legislacja.
Sądy administracyjne
Postępowanie administracyjne -- Polska -- legislacja.
interpretacja
Postępowanie administracyjne -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie administracyjne
Sądy administracyjne -- Polska -- legislacja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14373)
Sygnatura SA.14373
Tylko na miejscu 18/10/2006 2002000143730 -
Na miejscu
Rekord: