KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym /

diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym /
Szpringer, Monika (1966- ).
Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Kielce :
Wydawnictwo Stachurski,
2005.
253 s. : mapy, wykr. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 243-246.
83-88592-30-0
316.346.3-057.874:316.334.5:613.81:343.54:343.6:343.85](438)"1989/..."
Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia.
-uczniowie.
(Polska).

 leczenie
Dewiacje społeczne -- Polska -- Ostrowiec Świętokrzyski -- 1990-.
Narkomania -- leczenie -- Polska -- Świętokrzyskie, Województwo (1999- ).
zapobieganie
Młodzież -- używanie narkotyków -- Polska -- 1990-.
Narkomania -- zapobieganie -- Polska -- Ostrowiec Świętokrzyski -- 1990-.
1990-.
Dewiacje społeczne
Ostrowiec Świętokrzyski
używanie narkotyków
Polska
Przemoc w rodzinie
Świętokrzyskie, Województwo (1999- ).
Przemoc w rodzinie -- Polska -- 1990-.
Młodzież
Narkomania
Przemoc w rodzinie -- zapobieganie -- Polska -- Świętokrzyskie, Województwo (1999- ).

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.106904) Tylko na miejscu 20/10/2006 2000301069049 -
Na miejscu
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5421) krótkoterminowe 05/12/2017 2000200054214 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Pd.17876) krótkoterminowe 2002200178761 Zamów
Rekord: