KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Protokół Pierwszego Plenarnego Posiedzenia Krajowej Rady Narodowej, Warszawa 31.XII 1943 R. / 1. I 1944 R.

[Warszawa] :
Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej,
[2], VII, 64,[2] strony ; 24 cm.
Wydano w trzecią rocznicę ukonstytuowania się Krajowej Rady Narodowej.
Dostępna również wersja elektroniczna.
94(438).082:[328:323](438)"1939/1945"](093.2)
Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i wojskowa.
(Źródła urzędowe, oficjalne. Dokumenty i akta urzędowe).

 Polska. -- Krajowa Rada Narodowa.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://polona.pl/item/protokol-pierwszego-plenarnego-posiedzenia-krajowej-rady-narodowej-warszawa-31-xii-1943,ODk3NTQ5MjA/8/#info:metadata

Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.17764 Tylko na miejscu 02/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: