KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prowzrostowa polityka strukturalna państwa /

[oprac. i red. nauk.: Jan Mujżel, Bogusław Fiedor, Elżbieta Mączyńska].
Warszawa :
Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów,
2004.
284 s. ; 21 cm.
(Raport - Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ISSN 1233-5711 nr 34)
(Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1233-5711 ; nr 34)
1
brak wypożyczeń
338.22:330.34:338.24.021.8](438)"1989/..."(061)
4435 (to nie jest sygnatura)

Ogólna polityka gospodarcza. Polityka inwestycyjna.
(Polska).
Od 1989.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Polska
sytuacja gospodarcza
Polska -- sytuacja gospodarcza -- 1989-.
Polska -- polityka gospodarcza -- 1989-.
1989-.
polityka gospodarcza

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.108025) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301080259 -
Na miejscu
Rekord: