KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich /

pod redakcją Janusza Słodczyka i Renaty Klimek ; Uniwersytet Opolski.
Opole :
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
2006.
272 strony : ilustracje ; 24 cm.
83-7395-190-3
711.2:711.4/.8](438)"1989/..."(061):913(438):911.375]"1989/..."(061):332.1(438-21)"1989/..."(061)
Planowanie w skali kraju. Planowanie regionalne. Deglomeracja.
(Polska).
Od 1989.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 1990-.
Ludność miejska
Ludność miejska -- Polska -- 1990-.
Miasta
Miasta -- Polska -- zarządzanie -- 1990-.
Polska
Urbanistyka
Urbanistyka -- Polska -- 1990-.
Urbanizacja terenów podmiejskich
Urbanizacja terenów podmiejskich -- Polska -- 1990-.
zarządzanie

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BE E.70446 Nocne 31/01/2007 -
Rekord: