KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Przemiany struktury społecznej w ZSRR i Polsce /

[kom. red. M. W. Rutkiewicz et al.] ; Akademia Nauk ZSRR. Instytut Badań Socjologicznych. Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa :
Książka i Wiedza,
1976.
408 s. : il. ; 20 cm.
Na s. red. błędna forma nazw. red. ; właściwa Michail Nikolaevič Rutkevič (notka o autorach radzieckich s. [403]).
Książka przygotowana przez radzieckich i polskich socjologów na VII Światowy Kongres Socjologiczny, Toronto, 1974.
Niektóre art. tł. z jęz. ros.
Notki o autorach radzieckich w jęz. ros.
316.3(438)(45+57)(082.1)
Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna.
(Polska).
(Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. ZSSR (do 1991). WspÓlnota Niepodległych Państw (od 1991). WNP.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Polska
Struktura społeczna
Struktura społeczna -- Związek Radziecki.
Związek Radziecki.
Struktura społeczna -- Polska -- 1945-1990.
1945-1990.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS Pd.18034 miesięczne Zamów
BNS F.3489 Tylko na miejscu 13/12/2006 -
Na miejscu
BG W.53432 miesięczne 17/04/2009 Zamów
BG W.53323 miesięczne 13/12/2006 Zamów
BG W.53322 miesięczne 13/12/2006 Zamów
Rekord: