KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE : komentarz /

komentarz /
Ciszewski, Jan.
Jan Ciszewski.
Stan prawny: lipiec 2005 r.
Warszawa :
C. H. Beck,
2005.
XIV, 243 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
Aneks.
Indeks.
83-7387-899-8
347.91/.95(4-67)(094.5.07)
Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Unia Europejska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 legislacja.
Dowód (prawo)
Sądy cywilne -- Kraje Unii Europejskiej -- współpraca międzynarodowa.
1990-.
Prawo europejskie i prawo krajowe
Prawo europejskie -- legislacja.
współpraca międzynarodowa.
Kraje Unii Europejskiej
Prawo europejskie
Polska.
Prawo europejskie i prawo krajowe -- 1990-.
Sądy cywilne
Prawo europejskie -- interpretacja -- Polska.
interpretacja
Dowód (prawo) -- Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14424)
Sygnatura SA.14424
Tylko na miejscu 06/02/2012 2002000144249 -
Na miejscu
Rekord: