KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich /

Residential space in Polish towns
pod red. Tadeusza Marszała i Danuty Stawasz.
Warszawa :
KPZK PAN,
218, [3] s. : il. ; 21 cm.
(Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3493 z. 227)
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 227)
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Ksiżka dofinansowana przez PAN ze środków DWB uzyskanych z Komitetu Badań Naukowych.
Streszcz. ang.
83-89693-26-7
728:711.4/.8](438-21)
Budynki mieszkalne.
(Polska - Miejskie jednostki administracyjne. Miasta).

 Polska
Zagospodarowanie przestrzenne -- Albania.
planowanie
Guadalajara.
Meksyk
Urbanistyka
Osiedla mieszkaniowe -- Meksyk -- Guadalajara.
Budynki -- projektowanie i konstrukcja -- Polska.
Albania.
1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne
projektowanie i konstrukcja
Osiedla mieszkaniowe
Architektura mieszkalna -- Ukraina -- Lwów -- 20 w.
Ukraina
Urbanistyka -- Polska -- 1990-.
Przestrzeń (architektura)
Przestrzeń (architektura) -- planowanie -- Polska -- 1990-.
Architektura mieszkalna
Lwów
Budynki
Polska.
20 w.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107544 Tylko na miejscu 18/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: