KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pytania drażliwe w wywiadzie socjologicznym /

Rostocki, Włodzimierz A.
Włodzimierz Rostocki ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Zakład Metodologii i Realizacji Badań.
Warszawa :
WSNS,
1976.
24 s. ; 24 cm.
(Materiały do Nauczania Empirycznych Metod Badawczych. Seria Problemowa )
(Materiały do Nauczania Empirycznych Metod Badawczych. Seria Problemowa )
Do użytku wewnętrznego
303.4/.8
Metody i techniki badań społecznych. Rodzaje badań. Strategia badań. Projektowanie badań. Surveye. Badania ankietowe. Ankiety. Dobór prób. Wywiady. Kwestionariusze. Opracowanie wyników. Organizacja badań. Socjometria. Metoda biograficzna w socjologii (biogramy).

 Wywiad (socjologia) -- metodologia.
Wywiad (socjologia)
metodologia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.108605) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301086053 -
Na miejscu
Rekord: