KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ród ludzki : wersja brulionowa po raz pierwszy ogłoszona drukiem według zachowanego rękopisu. T. 2 /

wersja brulionowa po raz pierwszy ogłoszona drukiem według zachowanego rękopisu.
T. 2 /
Staszic, Stanisław (1755-1826).
Stanisław Staszic ; oprac. Zbigniew Daszkowski ; przedm. napisał Bogdan Suchodolski.
[Warszawa] :
Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
1959.
343 s. : faks. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii. Pisarze Polscy )
(Biblioteka Klasyków Filozofii. Pisarze Polscy )
Książka wydana z zasiłku Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego
930.1:141.319.8](438)"18"
Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia.
(Polska).
Wiek XIX.

 Staszic, Stanisław
Cywilizacja -- historia.
Staszic, Stanisław -- (1755-1826). -- Ród ludzki.
Cywilizacja
(1755-1826).
Ród ludzki.
historia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
E E.4514 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS F.343 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BM P.24977 Tylko na miejscu 27/05/2014 -
Na miejscu
BG Z.23312 Tylko na miejscu 10/11/2006 -
Na miejscu
BG SN.13503 miesięczne Zamów
Rekord: