KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców : szkic do portretu historycznego pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej /

szkic do portretu historycznego pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej /
Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej
Dycht, Marzena (1976- ).
Marzena Dycht.
Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2006.
200 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 179-200. Indeks.
Skrypt dla studentów i osób zawodowo związanych z pedagogiką specjalną.
83-7072-397-7
37.013.82(438)
Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna. Ortopedagogika.
(Polska).

 20 w.
Pedagodzy specjalni
Pedagodzy specjalni -- Polska -- podręczniki akademickie.
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna -- Polska -- 20 w. -- podręczniki akademickie.
podręczniki akademickie.
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107049 Tylko na miejscu 27/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: