KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej /

pod red. Juliana Jonkisza.
Wrocław :
Wydawnictwo AWF,
1999.
236, [4] s., [8] s. tabl. : fot., wykr. ; 24 cm.
(Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ISSN 0239-6009 56)
(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 0239-6009 ; 56)
83-87389-35-8
371.5:378.679.6.07:371.13/.14](438)"1989/..."
Porządek i dyscyplina szkolna. Regulamin szkolny. Prawa i obowiązki uczniów. Samorzad szkolny (uczniowski).
(Polska).

 Polska.
Studenci -- Polska -- postawy.
Nauczyciele wychowania fizycznego -- kształcenie -- Polska.
Nauczyciele wychowania fizycznego
Uczniowie -- Polska -- postawy.
Polska
Samorząd w edukacji.
Uczniowie
kształcenie
Studenci
postawy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.7959) Tylko na miejscu 29/11/2006 2002100079595 -
Na miejscu
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.6689) w trakcie opracowania 08/12/2006 2002100066892 -
Rekord: