KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sądowa kontrola administracji : podręcznik akademicki /

podręcznik akademicki /
Jan Paweł Tarno [et al.].
Warszawa :
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji : | Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich,
2006.
316 s. ; 24 cm.
Podręcznik adresowany do studentów prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych.
83-87218-36-7
351.9(438)(075.8)
Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Kontrola państwowa. Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola społeczna. Skargi i zażalenia.
(Polska).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Kontrola sądowa administracji
Kontrola sądowa administracji -- Polska -- podręczniki akademickie.
Polska
podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14411)
Sygnatura SA.14411
Tylko na miejscu 15/04/2013 2002000144119 -
Na miejscu
Rekord: