KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław, 7-8 marca 2005 r. /

materiały z konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław, 7-8 marca 2005 r. /
Samorząd terytorialny Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej
pod red. Jerzego Korczaka.
Wrocław :
Biuro Rady Miejskiej Wrocławia : | "Aksel",
2005.
[4], 183 s. ; 28 cm.
U dołu s. tyt.: "Wrocław miastem spotkań".
83-919528-3-5
352(438)"1990/..."(061)
Administracja pierwszego stopnia (administracja lokalna). Samorząd lokalny. Organy administracyjne na szczeblu gminy, osiedla, miasta, dzielnicy miejskiej. Rady narodowe, gminne, miejskie. Samorząd wiejski, gminny, miejski. Sołtys. Wójt. Burmistrz. Prezydent miasta. Urzędy gminne, miejskie. Władza lokalna.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Samorząd lokalny
Polska
Samorząd lokalny -- Polska -- 1990- -- konferencje.
konferencje.
1990-

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14721 SA.14721 Tylko na miejscu 29/10/2013 -
Na miejscu
Rekord: