KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sieci czy struktury? : dialog społeczny na poziomie regionalnym /

dialog społeczny na poziomie regionalnym /
pod red. Mateusza Błaszczyka, Jacka Sroki ; [wprowadzenie Marek Rymsza, Jacek Sroka] ; Instytut Spraw Publicznych.
Warszawa :
Instytut Spraw Publicznych,
2006.
175 s. : il. ; 24 cm.
Publikacja w ramach projektu pt. "Rozwój dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Struktura powiązań sieciowych oraz możliwości zarządzania nimi na przykładzie WKDS".
Bibliogr. s. 167-169.
83-89817-11-X
316.334.2/.3:316.6:332.14:316.334.5](438)"2001/..."
Socjologia podsystemów i instytucji ekonomicznych. Struktura ekonomiczna. Socjologia gospodarcza.
(Polska).

 1990-.
Negocjacje zbiorowe
Negocjacje zbiorowe -- Polska -- 1990-.
Partnerzy społeczni
Partnerzy społeczni -- Polska -- 1990-.
Polska
Regiony
Regiony -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.106907 Tylko na miejscu 20/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: