KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skarga pauliańska : ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika : art. 527-534 kc : komentarz /

ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika : art. 527-534 kc : komentarz /
Skarga pauliańska : komentarz
Jasińska, Maria (prawo).
Maria Jasińska.
3. wyd., stan prawny: 15 lipca 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2006.
XVI, 316 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
Bibliogr. s. XIII-XVI. Indeks.
83-7483-048-4
347.4:347.736/.739+347.6](438)(094.5.07)
Prawo o zobowiązaniach. Umowy.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
Skarga pauliańska
Polska.
Skarga pauliańska -- interpretacja -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14583)
Sygnatura SA.14583
Tylko na miejscu 16/11/2006 2002000145833 -
Na miejscu
Rekord: