KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skomplikowane warunki walki o świecki system oświatowo-wychowawczy w latach 1928-1939 /

Araszkiewicz, Feliks W. (1933-1987).
Feliks W. Araszkiewicz.
Warszawa :
Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich,
1969.
[2], II, 101 s. ; 20 cm.
(Materiały i Dokumenty - Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich )
(Materiały i Dokumenty / Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich )
(Z dziejów walki o laicyzację szkoły i wychowania w Polsce w latach 1914-1939 / Feliks W. Araszkiewicz ; cz. 3)
Na s. tyt. i okł. inicjał drugiego imienia aut. mylnie: A.
37.014.52:322](438)"19"
Polityka oświatowa a religia.
(Polska).
Wiek XX.

 Laicyzacja -- Polska -- 1900-1945.
Szkoła świecka -- Polska -- 1900-1945.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (Pd.18055) Tylko na miejscu 24/11/2006 2002200180559 -
Na miejscu
H Biblioteka Humanistyczna (ANS.92576)
Sygnatura 2/A70
Tylko na miejscu 11/10/2016 2004600925761 -
Na miejscu
Rekord: