KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Śląsk w pierwszej połowie XIX wieku : wybór źródeł. T. 1, Śląsk w latach 1806-1847 /

wybór źródeł.
T. 1, Śląsk w latach 1806-1847 /
oprac. i wstępem poprzedzili Wacław Długoborski i Kazimierz Popiołek.
Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo,
1957.
XLI, 349 s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. XXXVIII-XLI.
94(438)"18"(093)Śląsk
Historia regionów i miejscowości.
Wiek XIX.
(Źródła historyczne).

 Śląsk (region) -- 19 w.
Śląsk (region) -- historia -- źródła.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.15158 SA.15158 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: