KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych /

red. tomu Janusz Hryniewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.
Warszawa :
Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej,
1990.
234 s. : il. ; 21 cm.
(Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ISSN 2080-9549 24)
(Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 24)
Bibliogr. przy rozdz.
316.334.5:316.6:316.343.6](438)"19"
Socjologia podsystemów i instytucji ekologicznych. Socjologia społeczności regionalnych i terytorialnych. Społeczności lokalne.
(Polska).

 1970-2000.
Polska
Polska.
Postawa (psychologia)
Postawa (psychologia) -- Polska.
Struktura społeczna
Struktura społeczna -- Polska -- 1970-2000.
Zmiana społeczna
Zmiana społeczna -- Polska -- 1970-2000.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS Pd.18041 Tylko na miejscu 24/11/2006 -
Na miejscu
BG Z.79434 Z.79434 Tylko na miejscu 18/12/2006 -
Na miejscu
Rekord: