KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sport, kultura, społeczeństwo : księga pamiątkowa w 75-lecie urodzin profesora Zbigniewa Krawczyka /

księga pamiątkowa w 75-lecie urodzin profesora Zbigniewa Krawczyka /
red. nauk. Jerzy Kosiewicz.
Warszawa :
Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
2006.
589 s. : il. ; 24 cm.
Zawiera wybór prac Zbigniewa Krawczyka, s. 21-211.
Zawiera wykaz publikacji Zbigniewa Krawczyka, s. 213-225.
Bibliogr. przy niektórych rozdz. Indeks.
Tekst częśc. ang.
83-60197-14-8
796.01:316.74:379.83/.84](082.1)
Teoria i metodyka kultury fizycznej i sportu.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 (1930- )
bibliografia.
Sport -- aspekt społeczny.
Polska.
biografie.
Krawczyk, Zbigniew -- (1930- ) -- bibliografia.
Księgi pamiątkowe -- Polska.
Krawczyk, Zbigniew -- (1930- ) -- biografie.
Krawczyk, Zbigniew
filozofia.
Księgi pamiątkowe
aspekt społeczny.
Sport
Sport -- filozofia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.15238) Tylko na miejscu 18/10/2006 2002600152385 -
Na miejscu
Rekord: