KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sport, kultura, społeczeństwo : księga pamiątkowa w 75-lecie urodzin profesora Zbigniewa Krawczyka /

księga pamiątkowa w 75-lecie urodzin profesora Zbigniewa Krawczyka /
red. nauk. Jerzy Kosiewicz.
Warszawa :
Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
2006.
589 s. : il. ; 24 cm.
Zawiera wybór prac Zbigniewa Krawczyka, s. 21-211.
Zawiera wykaz publikacji Zbigniewa Krawczyka, s. 213-225.
Bibliogr. przy niektórych rozdz. Indeks.
Tekst częśc. ang.
83-60197-14-8
796.01:316.74:379.83/.84](082.1)




Teoria i metodyka kultury fizycznej i sportu.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 



(1930- )
aspekt społeczny.
bibliografia.
biografie.
filozofia.
Krawczyk, Zbigniew
Krawczyk, Zbigniew -- (1930- ) -- bibliografia.
Krawczyk, Zbigniew -- (1930- ) -- biografie.
Księgi pamiątkowe
Księgi pamiątkowe -- Polska.
Polska.
Sport
Sport -- aspekt społeczny.
Sport -- filozofia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.15238 Tylko na miejscu 18/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: