KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sprostowanie i odpowiedź prasowa /

Kosmus, Bogusław.
Bogusław Kosmus.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2006.
XXXII, 180 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze )
(Monografie Prawnicze )
Bibliogr. s. XIX-XXVI. Wykaz aktów prawnych s. XXVII-XXVIII. Indeks.
Dostępne również w formie elektronicznej.
83-7483-372-6
351.751:050+070](438)
Nadzór administracyjny nad wolnością myśli, słowa i prasy.Cenzura. Kontrola wydawnictw.
(Polska).

 prawo
Polska.
Prawo do odpowiedzi -- Polska.
Prawo do odpowiedzi
Prasa -- prawo -- interpretacja -- Polska.
Prasa
interpretacja

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mjxw62zogezdambuhaydmna

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14552)
Sygnatura SA.14552
Tylko na miejscu 15/11/2006 2002000145529 -
Na miejscu
Rekord: