KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej : [monografia zbiorowa] = (Environmental aspects of the water management) /

[monografia zbiorowa] = (Environmental aspects of the water management) /
Environmental aspects of the water management
[pod red. Ludwika Tomiałojcia i Andrzeja Drabińskiego] ; Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu.
Wrocław :
Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu,
[2005].
489 s. : il. ; 24 cm.
Sesja naukowa "Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej" zorganizowana we Wrocławiu w dniach 27-29.06.2005.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang.
83-60140-81-2
504.4:556.5](438)(061)
Środowisko hydrosfery.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Ekologia rzek
Wody śródlądowe
Budowle hydrotechniczne -- aspekt środowiskowy -- Polska -- konferencje.
Budowle hydrotechniczne
Polska
NATURA 2000.
aspekt środowiskowy
Ekologia rzek -- Polska -- konferencje.
konferencje.
aspekt ekonomiczny
Hydrologia rzek
Zarządzanie zasobami wodnymi -- aspekt ekonomiczny -- Polska -- konferencje.
Zarządzanie zasobami wodnymi -- aspekt środowiskowy -- Polska -- konferencje.
Hydrologia rzek -- Polska -- konferencje.
Wody śródlądowe -- ochrona -- Polska -- konferencje.
Zarządzanie zasobami wodnymi
ochrona

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107031) Tylko na miejscu 19/10/2006 2000301070311 -
Na miejscu
Rekord: