KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stan rozwoju i zakres stosowania controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach /

red. nauk. Andrzej Kardasz, Roman Kotapski.
Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,
2006.
234 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1101)
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1101)
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang. przy art.
658.114.012.4:657:658.14/.17:65.012.2:004.65
Zarządzanie przedsiębiorstwami prywatnymi.

 Kontrola zarządzania.
Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BE E.70246 Ec.2396 Tylko na miejscu 03/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: