KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Standardowy Model Kosztowy a obciążenia administracyjne w sektorze transportu drogowego /

Kałużyńska, Małgorzata.
oprac. zostało przygot. przez Małgorzatę Kałużyńską i Marcina Gancarza.
Stan prawny: listopad 2005.
Warszawa :
współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji,
2006.
102, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska 38)
(Biblioteka Europejska ; 38)
83-89972-83-2
657.47:658.14/.17:656.96:[351.811.122:656.13](438)
Koszty. Kalkulacja kosztów.
(Polska).

 metody
koszty
koszt.
rachunkowość
Transport samochodowy -- koszty -- rachunkowość
Przedsiębiorstwo spedycyjne
Kalkulacja kosztów
Transport drogowy -- Polska -- koszt.
Przedsiębiorstwo spedycyjne -- koszty -- rachunkowość
Rachunek kosztów standardowych.
Polska
Kalkulacja kosztów -- metody
Transport samochodowy
Transport drogowy

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107166 Tylko na miejscu 06/11/2006 -
Na miejscu
BE E.70477 Nocne 07/11/2006 -
BE E.70476 Nocne 07/11/2006 -
Rekord: