KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stany wody Wisły w Toruniu w świetle pomiarów z ostatnich dwóch stuleci = Wasserstände der Weichsel in Thorn auf Grund der Messungen aus den letzten zwei Jahrhunderten /

Wasserstände der Weichsel in Thorn auf Grund der Messungen aus den letzten zwei Jahrhunderten /
Wasserstände der weichsel in Thorn auf Grund der Messungen aus den letzten zwei Jahrhunderten
Makowski, Jerzy (1929- ).
Jerzy Makowski, Anna Tomczak.
Toruń :
Towarzystwo Naukowe,
2002.
174, [25] s. : il., faks., wykr. ; 24 cm.
(Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C,Geographia et Geologia ISSN 0082-5549 vol. 11 nr 1)
(Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C, Geographia et Geologia, 0082-5549 ; vol. 11 nr 1)
Literatura i źródła s. 18-21.
Streszcz. niem.
83-87639-53-2
556.04(438-21)Toruń(282.2)Wisła(083.41)"1760/2001"
Obserwacje, analizy i obliczenia hydrologiczne.
(Polska - Miejskie jednostki administracyjne. Miasta).
(Rzeki. Strumienie. Potoki).
(Tablice statystyczne, dane statystyczne).
Lata 1760/2001.

 Wisła (rzeka)
Stany wód
tabele, wykresy.
Polska
Stany wód -- Polska -- Wisła (rzeka) -- tabele, wykresy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107746 Tylko na miejscu 09/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: