KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Struktura narodowościowa Torunia w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) /

Sziling, Jan (1939- ).
Jan Sziling.
Toruń :
[Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika],
1993.
S. 160-172, 24 cm.
Nadb.: Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX w. t. 3- Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod. red. Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń 1993.
Zsfassung.
314.117(438-21)"1939/1945"Toruń:94(438).082.1
Podział i skład ludności.
(Polska - Miejskie jednostki administracyjne. Miasta).
Okres II wojny światowej.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
H M.3696 Tylko na miejscu 08/12/2006 -
Na miejscu
Rekord: