KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Studia historycznoprawne /

pod red. Alfreda Koniecznego.
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2006.
465 s. : il. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2887)
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ISSN 0524-4544 298)
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 0524-4544 ; 298)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
W serii gł.: no 2887.
Streszcz. art. w jęz. niem.
83-229-2759-2
34(082.1)(091)"18/19"
Nauki prawne. Prawo.
Wiek XIX/XX.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
(Opracowania historyczne).

 historia.
Prawo
Prawo -- historia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
Rekord: