KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym : przegląd zagadnień /

przegląd zagadnień /
Wiśniewski, Leszek (1935-2013).
Leszek Wiśniewski, Mateusz Maria Bieczyński ; [recenzent: Stanisław Bożyk].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Unia Europejska)
Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum : | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
2015.
186 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 178-183.
978-83-64447-36-5
341:341.12(4-67):314.15:314.151.1(438)"1990/..."
Prawo międzynarodowe.
(Polska).
Od 1990.

 prawo
Swobodny przepływ osób
Prawo azylu
Emigracja i imigracja -- prawo -- 1990-.
Emigracja i imigracja
Swobodny przepływ osób -- Polska -- 1990-.
Uchodźcy
Prawo azylu -- Polska -- 1990-.
Prawo azylu.
Uchodźcy -- status prawny -- Polska -- 1990-.
Swobodny przepływ osób -- Kraje Unii Europejskiej.
status prawny.
status prawny
Prawo azylu -- Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej.
Uchodźcy -- status prawny.
Polska
1990-.
Uchodźcy -- status prawny -- Kraje Unii Europejskiej.
Swobodny przepływ osób.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23423)
Sygnatura SA.23423
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Unia Europejska
Tylko na miejscu 07/06/2019 2002000234230 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: