KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Swoje i cudze : kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. T. 3, Słowiańszczyzna Południowa

: kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich.
Słowiańszczyna Południowa
T. 3, Słowiańszczyzna Południowa
red. Bogusław Zieliński.
Poznań :
Wydaw.Nauk.UAM,
2005. -
265 s. ; 24 cm.
(Filologia Słowiańska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1429-7612 ; nr 18)
(Seria Filologia Słowiańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1429-7612 ; nr 18)
Materiały z konferencji zorganizowanej w 2004 r. przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
83-232-1537-5
821.163.3/.6(091):821.163.2(091)"19"](061)
Historia literatur jugosłowiańskich.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.106912 Tylko na miejscu 19/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: