KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Swoje i cudze : kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. T. 1, Słowiańszczyzna Zachodnia

kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich.
T. 1, Słowiańszczyzna Zachodnia
red. Bogusław Zieliński.
Poznań :
Wydaw.Nauk.UAM,
2005. -
140 s. ; 24 cm.
(Filologia Słowiańska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1429-7612 ; nr 16)
(Filologia Słowiańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1429-7612 ; nr 16)
Materiały z konferencji zorganizowanej w 2004 r. przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
83-232-1539-1
821.16(091)(061):[316.7:316.64](=16)(061)
Historia literatur słowiańskich.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.106910 Tylko na miejscu 19/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: