KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. T. 5, Miejsca święte w epoce późnego antyku /

Miejsca święte w epoce późnego antyku
T. 5, Miejsca święte w epoce późnego antyku /
pod red. Bożeny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej, Daniela Próchniaka ; Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL.
Lublin :
Towarzystwo Naukowe KUL,
2005.
464 s., [1] k. map złoż. : il. ; 24 cm.
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 121)
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 121)
Streszcz. wł., fr., ang. i niem.
Tekst częśc. wł. i fr.
83-7306-275-0
94(38)::008+94(37)::008:281.1:246:235.3](061)
Historia kultury Grecji, Hellady.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 konferencje.
Miejsca święte
Miejsca święte -- starożytność -- konferencje.
starożytność

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107015 Tylko na miejscu 17/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: