KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

System rządów Rzeczypospolitej Polskiej : założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa /

założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa /
pod red. Mariana Grzybowskiego.
Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe : | Kancelaria Sejmu,
2006.
260, [2] s. ; 24 cm.
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej )
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej )
83-7059-772-6 (WS)
324.4+342.5](438)"1989/..."
Konstytucje.
(Polska).

 Władza wykonawcza
konstytucja 1997 r.
Polska
Polska -- konstytucja (1997) -- interpretacja.
Władza wykonawcza -- Polska -- 1990-.
Polska -- polityka i rządy.
Prawo konstytucyjne
Prawo konstytucyjne -- Polska -- 1990-.
ustrój
konstytucja (1997)
1990-.
interpretacja.
Polska -- konstytucja 1997 r.
Polska -- ustrój -- od 1989 r.
od 1989 r.
polityka i rządy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107201) Tylko na miejscu 20/11/2006 2000301072018 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: