KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza /

perspektywa porównawcza /
pod red. Andrzeja Antoszewskiego ; aut. Robert Alberski [et al.].
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2006.
288 s. : il. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2844)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2844)
Bibliogr. s. 279-286.
83-229-2707-X
321:323+327](4-191.2-11)"1989/...(075.8)
Formy organizacji politycznej. Państwo jako władza polityczna. Pochodzenie, rozwój i obumieranie państwa. Tworzenie się państwa i formy władzy państwowej.
(Europa Środkowowschodnia).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 polityka i rządy
1990-
Europa Wschodnia -- polityka i rządy -- 1989- -- badania porównawcze. -- 445927
1989-
Europa Wschodnia
badania porównawcze.
Ustroje polityczne -- 1990- -- badania porównawcze.
445927
Europa Środkowa -- polityka i rządy -- 1989- -- badania porównawcze.
Europa Środkowa
Ustroje polityczne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.15283 Nocne -
BG Z.106966 Tylko na miejscu 23/10/2006 -
Na miejscu
BG WM.5564 miesięczne 26/05/2017 Zamów
BG WM.5563 miesięczne 19/12/2009 Zamów
BG WM.5562 miesięczne 07/02/2013 Zamów
BG WM.11782 miesięczne 15/06/2011 Zamów
Rekord: